CostOS Phần mềm ước tính chi phí

CostOS

Dự toán chi phí là thủ tục quan vô cùng quan trọng của mỗi đơn vị. Sự bền vững, sự phát triển, kéo theo sự sống còn của đơn vị phụ thuộc rất nhiều vào việc đơn vị đó chuẩn bị dự toán như thế nào.

Phần mềm dự toán CostOS được thiết kế chuyên biệt để có thể trở thành công cụ hữu dụng, hiệu quả và chính xác trong công tác ước tính chi phí.

Các Tính Năng Của Cost Os

Tính toán chi phí của dự án đầu tư

Phần mềm CostOS cung cấp các tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ người sử dụng trong việc tính toán chi phí của các dự án đầu tư trong ngành dầu khí một cách thuận tiện.

Hỗ trợ xuyên suốt

CostOS hỗ trợ đầy đủ các giai đoạn thực hiện dự toán. Từ giai đoạn ban đầu tới giai đoạn chi tiết nhằm đưa ra được bản dự toán chính xác.

Quản lý chi phí trong suốt quá trình thực hiện dự án

Với tính năng mạnh mẽ, linh hoạt, CostOS cung cấp các chức năng hỗ trợ người sử dụng. Giúp họ quản lý chi phí trong suốt quá trình thực hiện dự án, bao gồm cả chi phí CAPEX và OPEX.

Hệ thống các thư viện dữ liệu phù hợp với khu vực Đông Nam Á

CostOS sử dụng nhiều thư viện dữ liệu sẵn có như NODOC, Richardson, RS Means, Spon’s… Ưu điểm của các thư viện dữ liệu này là phong phú, được cập nhật định kỳ, được thiết kế phù hợp với nguồn lực (kỹ thuật, con người, …) của khu vực Đông Nam Á. 

Khả năng kết nối với các phần mềm khác

Phần mềm CostOS hoàn toàn có thể tích hợp với phần mềm Primavera P6. Ngoài ra còn rất nhiều phần mềm khác: Excel, MS Project, SmartPlant, PDS, PDMS,…

Khả năng xuất báo cáo

Phần mềm CostOS cung cấp rất nhiều tùy chọn (tổng hợp, chi tiết theo từng hạng mục công việc, từng đầu việc, theo nguồn lực, chi phí …).  Sau đó xuất ra báo cáo dưới dạng bảng tính Excel, biểu đồ, …

Và hơn thế nữa 

CostOS có thể kết hợp các phương pháp ước lượng truyền thống với BIM 3D, 2D và GIS. CostOS là một phần mềm ước tính chi phí mạnh mẽ cho phép bạn điều chỉnh công việc mang lại nhiều hiệu quả và chính xác hơn. Dự toán hoặc kế hoạch chi phí thông qua giá thầu chi tiết cuối cùng được theo dõi trên một nền tảng duy nhất.

Các Điểm Mạnh Của CostOS

  • Giao diện hiện đại
  • Bộ xử lý bằng thông số
  • Linh hoạt, dễ tinh chỉnh
  • Có thể mở rộng
  • Dễ sử dụng

Khách Hàng Tiêu Biểu

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THIẾT KẾ DẦU KHÍ BIỂN