GeoMedia

GeoMedia
Phần mềm GIS cho phép hiển thị, phân tích, truy vấn và cập nhật dữ liệu bản đồ, hạ tầng, quy hoạch và giao thông vận tải


GeoMedia là phần mềm GIS cho phép hiển thị, phân tích, truy vấn và cập nhật dữ liệu bản đồ, hạ tầng, quy hoạch và giao thông vận tải. Qua các thao tác trực tiếp với nguồn dữ liệu ở nhiều định dạng khác nhau, GeoMedia cho phép người sử dụng có thể dễ dàng kết nối với các hệ thống quản trị và phân tích toàn bộ các dữ liệu không gian chỉ trong một cửa sổ làm việc đơn giản.

Tính năng nổi bật

Truy cập trực tiếp với nguồn dữ liệu không gian: Không cần import, chuyển đổi hoặc sử dụng các công nghệ độc quyền để kết nối với cơ sở dữ liệu

Thực hiện các phép truy vấn và phân tích phức tạp: Kết nối các truy vấn với nhau và tự động cập nhật kế quả khi thay đổi dữ liệu

Kiểm tra dữ liệu: Tự động kiểm tra chất lượng và tính đầy đủ của dữ liệu

Nghiên Cứu Tình Huống

Sử dụng I/Incident Analyst trong phòng chống tội phạm và quản lý nguồn lực

Ứng dụng Web portal trong quản lý thông tin địa lý cho tập đoàn Ascendi

Tăng cường năng lực quản lý cơ sở hạ tầng sử dụng giải pháp không gian của HxGN

Ứng dụng giải công nghệ của HxGN trong quản lý cơ sở sản xuất và nuôi trồng thủy sản nhằm tăng năng suất

Video

Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider