Funny clip, Funny word! A Merry Christmas Clip from Truetech!

Santa Five go show with Secretary, Laugh out loud though no no a church. Singin’ wish you a Merry Christmas, Meanin’ wish you a Happy Salary.   Secretary go show with Santa Five, Just ask them where the sale-off is. Answering only if you are free, That makes them all do think twice.   Oh, Santa Claus is coming to town So you’d better watch them out!   Funny clip, Funny word! But we do wanna wish you and your family a Merry Christmas from the bottom of our heart!
http://truetech.com.vn/xmas2017/ Quay lại

Bảo trì dự đoán bằng HxGN EAM

Trong chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc đảm bảo thời gian hoạt động và hiệu quả suốt vòng đời thiết bị là một...

Bảo trì phòng ngừa bằng HxGN EAM

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc các hệ thống máy móc gặp sự cố đột ngột dẫn đến dừng hoạt động là điều...

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

[ajax_load_more post_type="post" meta_key="post_views_count" meta_value="" meta_type="NUMERIC" orderby="meta_value_num" offset="7"]