M.App X

M.App X là một giải pháp doanh nghiệp cho các nhà tích hợp hệ thống, cung cấp các công cụ cho việc khai phá hình ảnh và tạo ra các báo cáo quan trọng.

M.App X cho phép khai phá dữ liệu trực tiếp trên nền tảng đám mây. Cho dù dữ liệu được lưu trữ trên đám mây nôi bộ hoặc đám mây công cộng, doanh nghiệp đều có thể dễ dàng truy cập từ bất kỳ thiết bị nào, dễ dàng kết nối với nội dung đa nguồn, khai thác nội dung đó và nhanh chóng cung cấp thông tin địa lý để hỗ trợ.

Tính năng nổi bật

Xây dựng nhanh chóng một giải pháp lập quy trình phân tích ảnh và phân tích không gian

Cấu hình dễ dàng các bộ phân tích hình ảnh

Hiển thị nhanh, đầy đủ hình ảnh từ ảnh hàng không, ảnh lập thể đến khả năng chồng ảnh một cách dễ dàng

Video