M.App Exchange

Giống như một gian hàng – nơi “trưng bày” các ứng dụng Smart M.App. Người dùng có thể tiến hành dùng thử, đặt hàng, quản lý đơn hàng và truy cập trực tiếp và ứng dụng.

Tìm hiểu thêm nhiều sản phẩm thông tin địa lý khác.