M.App Content
Kho dữ liệu không gian dành cho các ứng dụng

M.App Content

Tính năng nổi bật

Dễ dàng truy cập

Có thể dễ dàng truy cập vào nguồn dữ liệu ở dạng online với dung lượng lưu trữ lên đến 100TB

Nội dung phong phú

Cho phép upload và tải về dữ liệu với nhiều nội dung, từ dữ liệu đám mây điểm, ảnh viễn thám đến các dữ liệu vector ở nhiều định dạng và tọa độ khác nhau

Kết quả theo định hướng dữ liệu

Dễ dàng có được hình ảnh và kết quả phân tích tốt nhất thông qua các ứng dụng không gian được xây dựng

Video