Hợp đồng-SmartPlant 3D Vietsovpetro

Ngày 02 tháng 02 năm 2009 Công ty TNHH công nghệ Niềm Tin ký hợp đồng với Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro về việc cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm SmartPlant 3D. Dịch vụ bảo trì phần mềm bao gồm việc đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, khắc phục được các sự cố đột xuất, tư vấn từ xa công tác khai thác ứng dụng. Dịch vụ bảo trì cũng bao gồm việc nâng cấp ứng dụng nên phiên bản cập nhật khi nhà sản xuất đưa ra các phiên bản mới.

Quay lại

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

[ajax_load_more post_type="post" meta_key="post_views_count" meta_value="" meta_type="NUMERIC" orderby="meta_value_num" offset="7"]