Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm duy tu bảo dưỡng thiết bị tàu dầu FSO-01”

Ngày 05 tháng 05 năm 2009 vừa qua, Công ty Credent Technology đã ký Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm duy tu bảo dưỡng thiết bị tàu dầu FSO-01” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Trong hợp đồng này, Công ty Credent Technology có trách nhiệm thực hiện các phần việc sau:

-          Nâng cấp phần mềm Datastream 7i lên phiên bản mới nhất.

-          Đào tạo cho các cán bộ mới.

-          Tư vấn xử lý số liệu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu.

-          Tư vấn hoàn thiện ứng dụng, các báo cáo và hỗ trợ khai thác tại chỗ trên ứng dụng.

-          Đào tạo cập nhật hệ thống trên dữ liệu và chức năng được hoàn thiện.

Quay lại

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

[ajax_load_more post_type="post" meta_key="post_views_count" meta_value="" meta_type="NUMERIC" orderby="meta_value_num" offset="7"]