Hợp đồng cung cấp phần mềm với các khách hàng là công ty nước ngoài

Bên cạnh việc cung cấp phần mềm và dịch vụ cho các khách hàng là các doanh nghiệp Việt Nam,Công ty TNHH Công nghệ Niềm Tin – True Technology Co. Ltd (Tên giao dịch viết tắt TrueTech) cũng cung cấp phần mềm và dịch vụ cho văn phòng đại diện cũng như chi nhánh của các công ty nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam. Trong Quý III/2009, Công tyTrueTech đã ký hợp đồng với Công ty Worley Parsons Vietnam (phần mềm SmartPlant Instrumentation) và Công ty JGC Vietnam (phần mềm SmartPlant Review). Trong tương lai, TrueTech sẽ tiếp tục mở rộng mảng hoạt động này để có thể đáp ứng tốt hơn các nhu cầu đa dạng của khách hàng.   Quay lại

Bảo trì dự đoán bằng HxGN EAM

Trong chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc đảm bảo thời gian hoạt động và hiệu quả suốt vòng đời thiết bị là một...

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

[ajax_load_more post_type="post" meta_key="post_views_count" meta_value="" meta_type="NUMERIC" orderby="meta_value_num" offset="7"]