Hợp đồng Cung cấp phần mềm SmartPlant P&ID

Ngày 09 tháng 11 năm 2009, Công ty Credent Technology đã ký kết Hợp đồng “Cung cấp phần mềm quản lý thông tin sơ đồ công nghệ SmartPlant P&ID” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Theo hợp đồng này, Công ty Credent Technology có trách nhiệm cung cấp:
-          Bản quyền phần mềm quản lý thông tin sơ đồ công nghệ “SmartPlant P&ID”
-          Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Oracle.
-          Khóa đào tạo cơ bản phần mềm SmartPlant P&ID.
-          Khóa đào tạo nâng cao phần mềm SmartPlant P&ID.
-          Dịch vụ tư vấn xây dựng thư viện và khởi tạo dự án.
-          Dịch vụ tư vấn xây dựng, quản lý thông tin P&ID trên bài toán thực tế. Quay lại

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

[ajax_load_more post_type="post" meta_key="post_views_count" meta_value="" meta_type="NUMERIC" orderby="meta_value_num" offset="7"]