Hợp đồng Cung cấp phần mềm SmartPlant P&ID

Ngày 09 tháng 11 năm 2009, Công ty Credent Technology đã ký kết Hợp đồng “Cung cấp phần mềm quản lý thông tin sơ đồ công nghệ SmartPlant P&ID” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Theo hợp đồng này, Công ty Credent Technology có trách nhiệm cung cấp:
–          Bản quyền phần mềm quản lý thông tin sơ đồ công nghệ “SmartPlant P&ID”
–          Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Oracle.
–          Khóa đào tạo cơ bản phần mềm SmartPlant P&ID.
–          Khóa đào tạo nâng cao phần mềm SmartPlant P&ID.
–          Dịch vụ tư vấn xây dựng thư viện và khởi tạo dự án.
–          Dịch vụ tư vấn xây dựng, quản lý thông tin P&ID trên bài toán thực tế.