Hợp đồng Cung cấp phần mềm Infor EAM và dịch vụ cho dự án Nam Rồng Đồi Mồi

Ngày 14 tháng 10 năm 2009, Công ty Credent Technology đã ký kết Hợp đồng “Trang bị hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thiết bị khối thượng tầng giàn RC-4, RC-5, RC-DM phục vụ công tác duy tu bảo dưỡng” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Theo hợp đồng này, Công ty Credent Technology có trách nhiệm cung cấp:
-          Máy chủ cho ứng dựng và cơ sở dữ liệu.
-          Phần mềm quản lý thông tin phục vụ công tác duy tu bảo dưỡng – Infor EAM.
-          Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Oracle.
-          Dịch vụ Triển khai ứng dụng phản ánh quy trình nghiệp vụ.
-          Dịch vụ tư vấn thu thập dữ liệu và xử lý số liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu duy tu bảo dưỡng.
-          Dịch vụ tải nạp số liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu.
-          Tư vấn sử dụng, khai thác và quản trị hệ thống
-          Công tác hỗ trợ kỹ thuật, chạy thử và chuyển giao hệ thống. Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU