Hợp đồng Cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận hành và quản trị phần mềm bảo dưỡng thiết bị

Ngày 01 tháng 10  năm 2009, Công ty Credent Technology đã ký kết Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận hành và quản trị phần mềm bảo dưỡng thiết bị” với Xí nghiệp Khai thác các Công trình Khí thuộc Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Theo hợp đồng này, Công ty Credent Technology có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ:

-          Hỗ trợ vận hành và quản trị phần mềm bảo dưỡng thiết bị.

-          Tham gia trực tiếp vận hành và quản trị phần mềm.

-          Hướng dẫn/ đào tạo vận hành và quản trị phần mềm.

Quay lại

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

[ajax_load_more post_type="post" meta_key="post_views_count" meta_value="" meta_type="NUMERIC" orderby="meta_value_num" offset="7"]