Hội thảo trực tuyến: Quản lý dữ liệu thiết kế cho các dự án nâng cấp, hoán cải và sửa chữa công trình – Thách thức của những dự án Brownfield

 

Các dự án kỹ thuật có nhiều mô hình và quy mô khác nhau nhưng điểm chung của chúng là: việc quản lý dữ liệu kỹ thuật xuyên suốt các dự án Brownfield (dự án đã vận hành) mang lại những thách thức không có ở các dự án Greenfield (dự án mới). 

Các dự án Brownfield có thể được thực hiện song song với các dự án khác liên quan đến cùng một nhà máy, hạng mục hay một công nghệ. Do vậy, cùng một thiết kế nhà máy sẽ có nhiều phiên bản số cần được quản lý đồng thời, từ đó xuất hiện thuật ngữ Thiết kế đồng thời.

Trong một thế giới Brownfield “đã vận hành”, (hoặc “đã xây dựng”) dữ liệu phải được giữ nguyên đối với người dùng thông thường, đồng thời dữ liệu sẽ được khai thác ở từng dự án riêng biệt trong hệ thống theo từng dự án. Không chỉ dữ liệu thiết kế “sẽ được dùng”  phải được tách biệt khỏi dữ liệu thiết kế “đã xây dựng” mà nhiều dự án còn có khả năng xảy ra cùng một lúc.

Khi một dự án hoàn thành, dữ liệu và tài liệu cần được hợp nhất lại ở vùng “đã vận hành” và mọi người đều có thể sử dụng chúng.

Đây là một quá trình rất phức tạp vì các hạng mục có thể bị ảnh hưởng bởi một số thay đổi song song và dữ liệu trong vùng “đã vận hành” có thể thay đổi trong suốt khoảng thời gian (nhiều tháng) mà một dự án cần để hoàn thành. Trong hội thảo trực tuyến này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về Thiết kế đồng thời Brownfield và xem xét cách tiếp cận của Hexagon để vượt qua những thách thức đó.

  • Tại sao việc quản lý các dự án Brownfield có thể thách thức hơn Greenfield
  • Tại sao “Thiết kế đồng thời” là chìa khóa của việc quản lý dự án Brownfield
  • Làm thế nào mà nền tảng Hexagon SDx cung cấp Thiết kế đồng thời để giúp quản lý các khó khăn trong các dự án Brownfield 

Người thuyết trình:

Dennis Janossich (B.Mech. Eng. Hons.) Chuyên gia tư vấn mảng Nhà vận hành và Chủ sở hữu công nghiệp, Hexagon PPM

Dennis là một Kỹ sư Cơ khí với vai trò hiện tại là một Chuyên gia tư vấn Công nghiệp tại Hexagon, chuyên về quản lý thông tin trong suốt vòng đời của các tài sản công trình phức hợp. Ông đã làm việc tại Hexagon trong 14 năm và cung cấp các dự án quản lý thông tin và hiệu suất tài sản cũng như tư vấn cho các chủ sở hữu-nhà điều hành công ty khai thác dầu, khí, thép, khai thác mỏ, hóa chất và quy trình.

Vai trò trước đây của Dennis liên quan đến việc thiết kế tin cậy, tư vấn, thiết kế và triển khai hệ thống phần mềm trong hơn 20 năm.

Write a Reply or Comment