Hexagon công bố phần mềm HxGN Smart Census 2020 để tăng cường thu thập dữ liệu công dân

Write a Reply or Comment