Basic Change Detection

Basic Change Detection giúp phát hiện thay đổi (về cây trồng, về chất lượng đất) nhờ phân tích dữ liệu ảnh viễn thám ở các thời điểm khác nhau, phát hiện sự khác biệt và trực quan sự khác biệt cho người dùng. Trang sản phẩm

Chlorophyll Index

Ứng dụng Chlorophyll Index (Chỉ số diệp lục) được sử dụng để phát hiện sự thay đổi chỉ số diệp lục, đưa ra những cảnh báo sớm đối với sức khỏe cây trồng. Trang sản phẩm

Climate – Smart Crop

Climate –Smart Crop là hệ thống cung cấp những thông tin thời tiết ở cấp nông trường. Climate – Smart Crop giúp các nhà quản lý nông trường so sánh các dự báo thời tiết theo mùa, kết hợp với các dữ liệu thời tiết trong quá khứ để xây dựng chiến lược bảo vệ và quản lý cây trồng phù hợp. Trang sản phẩm

GeoApp.UAS

GeoApp.UAS là quy trình xử lý công việc trên nền đám mây, cho phép xử lý nhanh chóng dữ liệu không ảnh. GeoApp.UAS cũng giúp người thu thập xử lý dữ liệu và chuyển thông tin dữ liệu đến khách hàng dễ dàng hơn. Trang sản phẩm

Geofarmer

Geofarmer giúp phân tích các giai đoạn phát triển nông nghiệp theo thời gian gần thực để từ đó xác định được tình trạng và hướng phát triển của từng nhóm cây trồng cụ thể. Việc phân tích được thực hiện dựa trên nguồn dữ liệu khí hậu và ảnh vệ tinh. Geofarmer được sử dụng nhiều trong dự báo nông nghiệp, ứng dụng cho các công ty bảo hiểm hay các nhà kinh doanh. Trang sản phẩm

Greenness Index

Công cụ Greeness Index giúp đánh giá và phân loại thực vật dựa trên màu xanh của chúng. Công cụ này mở rộng thang màu phân loại của Vegetation Health Index nhằm cung cấp cho người dùng các thông số để đánh giá tốt hơnTrang sản phẩm

Pixel Farm CA

Pixel Farm CA là một ứng dụng web cho phép người sử dụng giám sát hiệu suất cây trồng nhanh chóng và chính xác dựa trên việc phân tích chỉ số NDVI, thông qua trang thông tin từ nguồn dữ liệu viễn thám (ảnh vệ tinh, ảnh máy bay hoặc UAV). Trang sản phẩm

POWER.PLANT

POWER.PLANT giúp chẩn đoán tình trạng của cây trồng bằng cách phân tích nguồn dữ liệu thu thập dữ liệu từ ảnh vệ tinh, dữ liệu cảm biến hoặc các nguồn khác, từ đó xây dựng những kiến nghị phù hợp hơn để chăm sóc cây trồng. Trang hãng

Slope Calculator

Slope Calculator sử dụng ảnh raster của DEM để phân loại độ dốc hoặc phân loại hướng dốc. Slope Calculator có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực cảnh báo lũ lụt và dự báo sự lây lan của các đám cháy rừng. Trang sản phẩm

Snow Cover Index

Snow Cover Index được sử dụng để so sánh lượng tuyết bao phủ theo thời gian và đánh giá khối lượng nước sau khi tuyết tan chảy nhằm đưa ra những dự báo cần thiết để kịp thời ứng phó. Trang sản phẩm

Standard Crop Health Index

Standard Crop Health Index được xây dựng để hỗ trợ việc phân tích, đánh giá và phân loại thực vật chính xác hơn nhờ khả năng điều chỉnh thông số sự xuất hiện của đất đá trong khu vực nghiên cứu.Trang sản phẩm

Tall Crop Health Index

Tall Crop Health Index hỗ trợ phát hiện và đánh giá sức khỏe cây trồng, phát hiện và chỉ ra những cây trồng có vấn đề với độ chính xác cao nhờ tích hợp khả năng phân biệt các yếu tố đất đá khi đánh giá.Trang sản phẩm

Vegetation Health Index

Vegetation Health Index được sử dụng để phân tích hình ảnh đa phổ để thấy được tình trạng sức khỏe cây trồng. Trang sản phẩm

.GEO

.GEO là một ứng dụng được phát triển để hỗ trợ giáo dục địa lý thông qua các trò chơi: Người dùng sẽ tìm hiểu, khám phá những khu vực có sẵn trong ứng dụng, tìm hiểu mối quan hệ không gian giữa các đối tượng cũng như mối các vấn đề môi trường đang diễn ra ở khu vực đó. Các giáo viên cũng có thể sử dụng ứng dụng này trong giảng dạy. Trong khi đó, đối tượng học sinh và phụ huynh có thể sử dụng để tìm hiểu thông tin vè khu vực họ đang sinh sống. Trang sản phẩm

Burn Ratio Index

Burn Ratio Index dùng để đánh giá thiệt hai sau cháy thông qua định vị đám cháy và khu vực bị ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp ưu tiên ứng phó. Trang sản phẩm

Everybody Counts

Ứng dụng Everybody Counts tận dụng sự tham gia của cộng đồng trong việc thống kê số lượng các loài động thực vật hoang dã và gửi thông tin cho các nhà nghiên cứu. Với cách triển khai này, Everybody Counts vừa giúp nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ các loài động thực vật hoang dã, vừa giúp các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý đưa ra được những giải pháp cần thiết để bảo vệ. Trang sản phẩm

Global Green Analyzer

Global Green Analyzer phân loại thảm thực vật theo thời gian tại từng khu vực để phát hiện những bất thường và các xu hướng phát triển của các thảm thực vật. Trang sản phẩm

Green Space Analyser

Ứng dụng Green Space Analyzer giúp phân tích để thấy sự thay đổi không gian xanh đô thị so với tốc độ tăng trưởng của việc xây dựng, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong thay đổi đô thị, sử dụng đất, giám sát cơ sở hạ tầng và quy hoạch… Trang sản phẩm

Heat Loss Probe

Heat Loss Probe được sử dụng để phân loại ảnh nhiệt và lập bản đồ mất nhiệt tại các tòa nhà (từ thống kê hình ảnh, phân loại đến hiển thị kết quả) Trang sản phẩm

Iron Oxide Index

Iron Oxide Index được sử dụng để phát hiện sắt bị oxi hóa trong đất hoặc đá. Trang sản phẩm

Time Series Image Visualizer

Time Series Image Visualizer giúp trực quan hình ảnh theo chuỗi thời gian tại khu vực người dùng quan tâm. Trang sản phẩm

Water Presence Index

Water Presence Index giúp tìm và phân loại các đối tượng mặt nước trong ảnh. Water Presense Index hữu ích khi xử lý và phân loại ảnh viễn thám. Trang sản phẩm

Mind M.App

Mind M.App ghi lại các thông tin phức tạp dưới dạng bản đồ tư duy, kết hợp với các nguồn thông tin bên ngoài để khai thác những liên kết ẩn và đưa các các điểm thông tin dựa trên sự suy diễn. Ứng dụng này được sử dụng nhiều trong nghiên cứu tội phạm. Trang sản phẩm

Field Research Planner

Field Researcher Planner giúp xây dựng kế hoạch nghiên cứu thị trường một cách hiệu quả. Ứng dụng này cho phép tính toán các mẫu đại diện theo từng đơn vị hành chính nghiên cứu dựa trên các số liệu về điều tra dân số. Field Researcher Planner linh hoạt trong xây dựng kế hoạch khi cho phép người dùng thay đổi các chỉ tiêu đánh giá, theo dõi tiến độ thực hiện và tối ưu chi phí di chuyển khi thực hiện các chiến lược nghiên cứu. Trang sản phẩm

Dynamic Monitor for SmartCity Road Knowledge

Dynamic Monitor for SmartCity Road Knowledge giúp trực quan và phân tích đầy đủ toàn bộ hệ thống mạng lưới giao thông đường bộ, chia sẻ thông tin về tình trạng sử dụng cho các bên để ra quyết định quản lý, tu sửa, bảo trì và lập quy hoạch, tiết kiệm tối đa ngân sách chung. Trang sản phẩm

SmartPort

SmartPort giúp phát hiện, hiển thị số lượng và loại tàu thuyền xung quanh các cảng . Ứng dụng này hỗ trợ rất nhiều trong nghiên cứu thị trường, nhận biết cơ hội kinh doanh khu vực cảng nhờ khả năng dễ dàng cập nhật số lượng và loại tàu thuyền. Trang sản phẩm

Agromapps

Agromapps hỗ trợ triển khai các dự án nông nghiệp và cung cấp thông tin về mục tiêu, kế hoạch, chi phí phát sinh, thu nhập cũng như các thông tin không gian cho các chuyên gia nông nghiệp. Trang sản phẩm

Smart Agriland

Smart Agriland cung cấp một môi trường làm việc thân thiện để giám sát cây trồng theo thời gian. Với hình ảnh bề mặt được cung cấp, người dùng có thể quản lý trang trại chính xác hơn, giúp tiết kiệm tiền bạc, thời gian và hiệu quả về mặt môi trường. Trang sản phẩm

AiGIS: US Tax Maps

AiGIS: US Tax Maps được sử dụng để giảm bớt thao tác nắn chuyển dữ liệu dựa trên việc thẩm định hoặc dựa trên các thuộc tính liên kết. Thay vào đó, AiGIS: US Tax Maps sẽ tận dụng tối đa các quan hệ không gian để tư động tham chiếu tọa độ của các đối tượng trên cùng một không gian. Trang sản phẩm

Real Estate Dashboard

Real Estate Dashboard giúp chuyển các thông tin/dữ liệu bất động sản thành các bảng biểu thống kê, cung câp cho người dùng những thông tin bất động sản chi tiết hơn, đáp ứng nhu cầu nắm bắt sự chuyển động của thông tin ngày càng tăng theo thời gian thực. Trang sản phẩm

Smart Charge

Smart Charge là ứng dụng được xây dựng để dự báo các vị trí tối ưu để xây dựng điểm sạc điện. Smart Charge sẽ trực quan vị trí các điểm sạc hiện tại, dự đoán vị trí sạc điện có tiềm năng và đưa ra thông tin tổng quan về vị trí đó dựa trên các tiêu chí quy hoạch, người dùng và mạng lưới điện. Trang sản phẩm

Smart Emission M.App

Smart Emission là ứng dụng trực quan dữ liệu chất lượng không khí và tiếng ồn theo thời gian thực. Ứng dụng này hỗ trợ người dân và chính phủ đánh giá các quy hoạch đô thị và khả năng ảnh hưởng của chúng tới chất lượng môi trường. Trang sản phẩm

aNoise Estimator

aNoise Estimator dự đoán mức độ tiếng ồn dựa trên phân tích lưu lượng giao thông, khoảng cách so với tuyến đường và khả năng hấp thụ bề mặt tại các địa điểm cụ thể, giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định quy hoạch chính xác hơn. Trang sản phẩm

Incident Analyzer Viewer

Incident Analyzer Viewer cho phép xem và tùy chỉnh hiển thị dữ liệu được tạo ra trong Incident Analyzer. Trang sản phẩm

Incident Analyzer Public

Incident Analyzer Publich cung cấp phương thức đơn giản và hiệu quả để chia sẻ Báo cáo phân tích sự cố cho các đơn vị/cá nhân bên ngoài tổ chức khi sử dụng Incident Analyzer. Trang sản phẩm

Safe Neighborhoods

Safe Neighborhoods giúp tìm kiếm các khu dân cư an toàn bằng cách phân tích mối quan hệ giữa số liệu thống kê tội phạm, nhân khẩu học, ranh giới hành chính và các yếu tố khác. Trang sản phẩm

Advanced Crop Health Index

Thông thường, việc phân loại và đánh giá cây trồng từ dữ liệu viễn thám thường gặp sai số do sự xuất hiện của yếu tố đất. Ứng dụng Advanced Crop Health Index khắc phục sai số trên bằng cách tự điều chỉnh các tham số phân loại đất theo từng khu vực cụ thể để kêt quả phân loại và đánh giá cây trồng được chính xác hơn. Trang sản phẩm

Incident Analyzer

Incident Analyzer giúp các nhà quản lý trực quan dữ liệu điểm trên bản đồ, thực hiện các phép phân tích dữ liệu và thu hồi kết quả một cách nhanh chóng. Incident Analyzer cũng cho phép người dùng tùy chỉnh các tiêu chí để tạo ra các bản đồ phân tích với nhiều thông tin, chia sẻ kết quả cho nhóm người dùng liên quan để cùng vận hành và ra quyết định ứng phó kịp thời. Trang sản phẩm

Area Analyzer

Area Analyzer giúp xây dựng bản đồ tương tác một cách nhanh chóng với các dữ liệu dạng vùng nhằm khai phá tối đa các giá trị dữ liệu mang lại nhờ quy trình phân tích trực quan và mở rộng. Người dùng có thể sử dụng để tạo ra các bản đồ phân tích năng suất của các thửa đất, năng suất cây trồng tại mỗi thửa mà không cần đến những phần mềm chuyên dụng chỉ với lớp dữ liệu đơn giản. Area Analyzer cũng được ứng dụng phân tích trực quan cho nhiều ngành khác như y tế, giáo dục, môi trường, thống kê… Trang sản phẩm