Giải pháp quản lý tích hợp trên nền thông tin địa lý
(SMART-MANAGEMENT)

SMART-MANAGEMENT là giải pháp ứng dụng trong lĩnh vực quản lý đô thị và mạng lưới kỹ thuật hạ tầng. Nhờ khả năng tích hợp các hệ thống quản lý, phần mềm thao tác và các nguồn dữ liệu, giải pháp SMART-MANAGEMENT giúp khai thác tối đa giá trị dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định và đảm bảo công tác quản lý đô thị được vận hành đồng bộ, góp phần xây dựng một đô thị an toàn và bền vững.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

Tích hợp đa hệ thống

Cho phép tích hợp và trao đổi thông tin giữa nhiều hệ thống (CAD, GIS, CCTV, SCADA, EAM…), giúp chia sẻ dữ liệu và đồng vận hành hệ thống một cách dễ dàng và nhanh chóng

Kết nối không giới hạn

SMART-MANAGEMENT tích hợp các lớp thông tin từ tất cả các định dạng dữ liệu hiện nay như dạng giấy, dạng text, hình ảnh hay dữ liệu số dạng CAD hay GIS (vector và raster) nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ với các thông tin chính xác, phục vụ tốt quá trình phân tích và ra quyết định kịp thời.

Đa nền tảng ứng dụng

Nhờ khả năng chuyển đổi mạnh mẽ giữa nền tảng ứng dụng web và mobile, SMART MANAGEMENT giúp dễ dàng chia sẻ và phân phối linh hoạt thông tin giữa các cấp quản lý, phòng ban hay các sở ngành có liên quan, tạo khả năng tương tác, trao đổi, cập nhật và thu thập thông tin 2 chiều giữa các đơn vị quản lý với nhau và với cộng đồng.

VIDEO

Nguyen Hue Study Case

GeoMedia 3D Asset Management

GeoMedia Smart Client Overview

NGÀNH ỨNG DỤNG

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Smart M.App