GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ AN TOÀN - THÔNG MINH (SAFECITY/SMARTCITY)

SAFECITY/SMARTCITY là giải pháp hỗ trợ công tác cảnh báo, phòng ngừa, thu thập chứng cứ, ứng phó khẩn cấp và giải quyết các sự cố trên một hệ thống chỉ huy trung tâm với khả năng bảo mật tiên tiến; cho phép liên kết, truy cập, tiếp nhận và cung cấp thông tin linh động giữa các đơn vị quản lý theo thời gian thực. SAFECITY/SMARTCITY cũng góp phần đảm bảo xây dựng và quản lý đời sống đô thị thông minh và an toàn thông qua khả năng tích hợp với hệ thống quản lý đô thị và mạng lưới hạ tầng kỹ thuật.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

Ứng dụng nền tảng không gian

Giải pháp được xây dựng trên nền tảng hệ thống không gian địa lý GIS, hỗ trợ công tác xác nhận thông tin dựa trên vị trí và điều phối các đơn vị ứng cứu/xử lý một cách dễ dàng và nhanh chóng

Nâng cao năng lực tiếp nhận thông tin

SMART-CITY|SAFE-CITY được triển khai tích hợp với các hệ thống thông tin liên lạc, sensor, alarm, camera và các hệ thống phân cấp để tiếp nhận cảnh báo, giúp đẩy nhanh quá trình tiếp nhận và xác thực thông tin

Phân cấp vận hành

Hệ thống phân cấp rõ ràng cho công tác điều phối, tiếp nhận và xử lý thông tin kết hợp với hệ thống quản lý, xử lý sự cố, chia sẻ thông tin qua hệ thống trung tâm

NGÀNH ỨNG DỤNG

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

I/CAD

I/CALLTAKER

I/DISPATCHER

MOBILE RESPONDER

SAFECITY

VIDEO

Giới thiệu giải pháp Safecity

Đồ hoạ động giới thiệu giải pháp an ninh công cộng

Cơ cấu hoạt động của Mobile Responder

Mô hình áp dụng cho công an New Zealand