Công nghệ Radar
STAY IN TOUCH
Công nghệ Radar
STAY IN TOUCH
Slider

Giới thiệu công nghệ Radar

Radar là thuật ngữ viết tắt của RAdio Detection And Ranging, nghĩa là phát hiện và đo khoảng cách bằng sóng radio. Hệ thống radar truyền tín hiệu sóng radar dưới dạng xung trực tiếp tới Trái đất. Tín hiệu này sẽ tương tác với đối tượng trên mặt đất và phản xạ trở lại hệ thống radar. Tùy theo đối tượng và bề mặt tương tác, máy thu trên hệ thống radar sẽ nhận được thông tin về cường độ phản xạ và độ trễ thời gian của tín hiệu quay trở về. Hệ thống radar có thể gắn trên máy bay như Learjet hoặc thiết bị bay vũ trụ như vệ tinh, thiết bị đo trên mặt đất.

Các công nghệ chính