An toàn

Chính quyền địa phương, các đơn vị thực thi pháp luật và các cơ quan an toàn công luôn có nhu cầu phải tiếp cận được với nguồn thông tin theo thời gian thực nhằm xác định sớm các mối đe dọa, xác định vị trí lực lượng nhằm đảm bảo một cộng đồng an toàn

Tính năng nổi bật

Hiểu rõ thời gian và nơi xảy ra sự cố

Trực quan thời gian và nơi thường xảy ra các sự cố nhằm lập kế hoạch ứng cứu kịp thời

Tăng cường sự an toàn và tính hiệu quả trong công tác vận hành

Hiểu rõ sự phát triển của những điều kiện không an toàn và tác động của chúng tới cộng đồng

Hỗ trợ khẩn cấp

Ứng cứu hiệu quả ngay cả dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Video

Ứng dụng Incident Analyzer trong công tác