Giới thiệu giải pháp quản lý và tích hợp dữ liệu, tài liệu dự án EPC

Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu công tác quản lý và tích hợp tài liệu, dữ liệu của dự án bao gồm tài liệu thiết kế, mua sắm, thi công xây lắp, tài liệu kỹ thuật từ các nhà thầu phụ, nhà cung cấp, các tài liệu về commissioning và việc xây dựng bộ tài liệu hoàn công đối với các công trình EPC và O/O.

Quay lại

HxGN LIVE Global 2023

Tại HxGN LIVE Global, hội nghị quan trọng hàng đầu của HxGN, bạn sẽ được trải nghiệm các bài phát biểu sáng tạo và đầy cảm hứng trình...

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

    Liên hệ với chúng tôi      X
      CONTACT US