SACS®

SACS
Bộ phần mềm mô phỏng, tính toán và phân tích kết cấu cho công trình biển


SACS (Structure Analysis Computer System) là phần mềm phân tích kết cấu do hãng Engineering Dynamics, Inc (EDI) phát triển, nay đã được hãng phần mềm Bentley mua lại vào năm 2011. Phần mềm SACS không chỉ dùng cho việc phân tích tính toán kết cấu công trình ngoài khơi mà còn áp dụng cho cả các công trình kết cấu cấu thép trên bờ.

Phần mềm SACS bao gồm nhiều module chương trình phân tích kết cấu được liên kết với nhau. Người dùng có thể quản lý việc nhập dữ liệu đầu vào cũng như kết quả xuất ra, đồng thời sử dụng kết quả của module chương trình này để làm đầu vào cho chương trình khác. Tất cả các modul đều hoàn toàn tương thích với hai hệ thống đơn vị kỹ thuật phổ biến là hệ SI và hệ đơn vị Anh.

Phần mềm SACS là một trong những phần mềm được sử dụng rộng rãi trong việc thiết kế và phân tích kết cấu cho các Công trình biển hiện nay trong và ngoài nước.

Các chức năng được áp dụng chính

sasc

 Phân tích tĩnh, phân tích động kết cấu (Static & Dynamic Analysis)

sasc

 Tính toán tải trọng môi trường (Environmental Load)

sasc

 Phân tích nền móng (Foundation Analysis)

 Giải các bài toán phi tuyến (Non-linear Analysis)

sasc

 Vận chuyển và lắp đặt biển (Installtion & Transansportation)

 Kiểm tra ứng suất phần tử và nút (Code Check & Redesign)

Được tư vấn bởi chuyên gia của chúng tôi

Nhóm chuyên gia của chúng tôi có mặt ở đây để tư vấn cho bạn về sản phẩm SACS®. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi có kiến ​​thức để giúp bạn xây dựng tầm nhìn của bạn.

Gọi ngay : + 024.3776.5088