Categories: Clients 2

Viện Nghiên cứu cơ khí

Website: www.narime.gov.vn +    Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế các công trình công nghiệp +    Dịch vụ tư vấn, đào tạo và hỗ trợ

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – LILAMA

Website: www.lilama.com.vn +    Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế các công trình công nghiệp. +    Cung cấp giải pháp về quản lý dữ liệu kỹ thuật các công trình công nghiệp. +    Cung cấp giải pháp về quản lý vật tư trong thiết kế và xây dựng công nghiệp. +    Cung cấp giải pháp […]

VietSovPetro

Website: www.vietsov.com.vn +    Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế/xây dựng các công trình dầu khí. +    Cung cấp các thiết bị phần cứng gồm máy tính chủ, máy trạm, máy in máy vẽ, các thiết bị ngoại vi. +    Cung cấp giải pháp, dịch vụ tư vấn và triển khai dự án về quản […]