VietSovPetro

Website: www.vietsov.com.vn

+    Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế/xây dựng các công trình dầu khí.

+    Cung cấp các thiết bị phần cứng gồm máy tính chủ, máy trạm, máy in máy vẽ, các thiết bị ngoại vi.

+    Cung cấp giải pháp, dịch vụ tư vấn và triển khai dự án về quản lý dữ liệu kỹ thuật các công trình dầu khí.

+    Cung cấp các giải pháp thiết kế, tính toán, phân tích chuyên ngành đặc thù (Các phần mềm về thiết kế/xây dựng, phân tích kết các cấu công trình biển, phần mềm chuyên ngành cho thi công đường ống ngầm).

+    Cung cấp giải pháp chuyên nghiệp về quản lý dự án công nghiệp.

+    Dịch vụ tư vấn về tiếp nhận và chuyển giao dữ liệu kỹ thuật giữa các nhà thầu.

+    Dịch vụ tư vấn, đào tạo và hỗ trợ khác.