Công ty dịch vụ kỹ thuật Dầu khí

Website: www.ptsc.com.vn

+    Cung cấp giải pháp thiết kế kết cấu chân đế giàn khoan

+    Dịch vụ hỗ trợ khác