Giải Pháp Cơ Sở Hạ Tầng Công Nghệ Thông Tin

Dịch vụ hạ tầng thông tin của True Technology :
– Xây dựng hệ thống mạng
– Mạng lưu trữ chuyên dụng (SAN)
– Các dịch vụ chuyên nghiệp khác.