Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)

Website: www.monre.gov.vn/

Công ty Đo đạc Ảnh Địa hình, Công ty Đo đạc Địa chính Công trình, Trung tâm Thông tin, Viện Điều tra Quy hoạch Đất đai, Viện Nghiên cứu Địa chính, Trung tâm Viễn Thám, Trường Trung học Địa chính, các sở tài nguyên Môi trường: Đồng Nai, Trà Vinh, Sóc Trăng, Long An, Kiên Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An….

Write a Reply or Comment