Hợp đồng Cung cấp phần mềm SmartPlant Isometrics

Ngày 09 tháng 11 năm 2009, Công ty TNHH Công nghệ Niềm tin ( True Technology Co., Ltd ) đã ký kết Hợp đồng “Cung cấp phần mềm quản lý dữ liệu tuyến ống trên môi trường SmartPlant Isometrics ” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Theo hợp đồng này, True Technology Co., Ltd có trách nhiệm cung cấp:
 • Bản quyền phần mềm quản lý dữ liệu khảo sát tuyến ống trên môi trường Isometric – SmartPlant Isometrics
 • Khóa đào tạo cơ bản phần mềm SmartPlant Isometrics.
 • Khóa đào tạo nâng cao và tư vấn phần mềm SmartPlant Isometrics trên bài toán thực tế.
Quay lại

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

  Liên hệ với chúng tôi   X
   CONTACT US