Hợp đồng Cung cấp phần mềm SmartPlant Isometrics

Ngày 09 tháng 11 năm 2009, Công ty TNHH Công nghệ Niềm tin ( True Technology Co., Ltd ) đã ký kết Hợp đồng “Cung cấp phần mềm quản lý dữ liệu tuyến ống trên môi trường SmartPlant Isometrics ” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Theo hợp đồng này, True Technology Co., Ltd có trách nhiệm cung cấp:
  • Bản quyền phần mềm quản lý dữ liệu khảo sát tuyến ống trên môi trường Isometric – SmartPlant Isometrics
  • Khóa đào tạo cơ bản phần mềm SmartPlant Isometrics.
  • Khóa đào tạo nâng cao và tư vấn phần mềm SmartPlant Isometrics trên bài toán thực tế.
Quay lại

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU