Hợp đồng Cung cấp phần mềm SmartPlant Isometrics

Ngày 09 tháng 11 năm 2009, Công ty TNHH Công nghệ Niềm tin ( True Technology Co., Ltd ) đã ký kết Hợp đồng “Cung cấp phần mềm quản lý dữ liệu tuyến ống trên môi trường SmartPlant Isometrics ” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Theo hợp đồng này, True Technology Co., Ltd có trách nhiệm cung cấp:
  • Bản quyền phần mềm quản lý dữ liệu khảo sát tuyến ống trên môi trường Isometric – SmartPlant Isometrics
  • Khóa đào tạo cơ bản phần mềm SmartPlant Isometrics.
  • Khóa đào tạo nâng cao và tư vấn phần mềm SmartPlant Isometrics trên bài toán thực tế.
Quay lại

Bảo trì dự đoán bằng HxGN EAM

Trong chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc đảm bảo thời gian hoạt động và hiệu quả suốt vòng đời thiết bị là một...

Bảo trì phòng ngừa bằng HxGN EAM

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc các hệ thống máy móc gặp sự cố đột ngột dẫn đến dừng hoạt động là điều...

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

[ajax_load_more post_type="post" meta_key="post_views_count" meta_value="" meta_type="NUMERIC" orderby="meta_value_num" offset="7"]