ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Các Đối Tác Chiến Lược

True Technology có mối liên hệ chặt chẽ với Hexagon/Intergraph Corporation và các công ty chi nhánh Intergraph Đông Nam Á và cũng ở trong mối liên kết chiến lược với nhiều nhà giải pháp hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin như:

[ess_grid alias=”doi-tac-grid”]