Giải pháp cơ sở hạ tầng Công nghệ Thông tin

 

Truetech cung cấp những giải pháp sau cho hạ tầng Công Nghệ Thông Tin

Hạ tầng cơ sở Công Nghệ Thông Tin là nền tảng vững chắc cho mọi hoạt động và các ứng dụng liên quan đến công nghệ thông tin của một doanh nghiệp. Một hệ thống không ổn định hoặc bị ngắt quãng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu quả và hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.

Một cơ sở hạ tầng ổn định và đáng tin cậy cho phép các tổ chức không chỉ có thể cải tổ và cạnh tranh hiệu quả mà còn tăng năng suất và tiết kiệm chi phí. Truetech hiểu được nhu cầu của khách hàng và đã cho ra đời các dịch vụ thích hợp nhất với các nhu cầu đó, giúp các doanh nghiệp ứng dụng CNTT hiệu quả; tối thiểu rủi ro và đe dọa; sở hữu và duy trì đội ngũ nhân lực IT trình độ cao; tuân thủ các yêu cầu của ngành nghề tốt nhất; nâng cao công tác dịch vụ khách hàng.

null

Các Giải Pháp Lưu Trữ

null

Các Giải Pháp Sẵn Sàng Cao HA (High Availability Clustering)

null

Quản Lý Dự Án

null

Các Giải Pháp Mạng Lưu Trữ Chuyên Dụng SAN (Storage Area Network)

null

Các Dịch Vụ Di Trú Dữ Liệu

null

Các Giải Pháp Lưu Trữ Gắn Trực Tiếp Trên Mạng NAS (Network Attached Storage)

null

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Kỹ Thuật

null

Các Giải Pháp Sao Lưu Tổng Thể Cho Doanh Nghiệp EBP (Enterprise Backup Planning)

null

Các Loại Trạm Làm Việc Cao Cấp