Capella Space bổ sung Capella-3 và Capella-4 vào hệ thống các vệ tinh SAR quan sát Trái đất

Write a Reply or Comment