Các hợp đồng đã ký trong Quý III năm 2010

Trong Quý III/2010 này, Credent Technology đã ký kết một số hợp đồng với các khách hàng như sau: 1. XNLD Vietsovpetro: Phần mềm quản lý việc chạy thử dự án Ngày 16/8/2010, Credent Technology đã ký hợp đồng cung cấp phần mềm quản lý việc chạy thử dự án cho XNLD Vietsovpetro. Theo hợp đồng này, Credent Technology sẽ cung cấp cho XNLD Vietsovpetro các hàng hóa và dịch vụ sau: -          Phần mềm quản lý việc chạy thử dự án. -          Trang thiết bị phần cứng phục vụ ứng dụng phần mềm. -          Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm. 1. JGC Vietnam: Phần mềm thiết kế PDS Sau các hợp đồng thuê phần mềm SmartPlant Review, JGC Vietnam đã rất tin tưởng vào giải pháp cũng như chất lượng cung ứng dịch vụ của Credent Technology. Ngày 30/8/2010, Credent Technology đã ký hợp đồng cho thuê phần mềm thiết kế PDS cho JGC Việt Nam. 1. XNLD Vietsovpetro: Phần mềm phân tích ứng lực đường ống Ceasar II Ngày 24/9/2010, Credent Technology đã tiếp tục ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng cấp bảo trì phần mềm phân tích ứng lực đường ống Ceasar II. Trong hợp đồng này, ngoài dịch vụ nâng cấp bảo trì phần mềm, Credent Technology còn cung cấp cho XNLD Vietsovpetro dịch vụ Hỗ trợ tại chỗ trên các công trình, dự án của XNLD. Quay lại

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

    Liên hệ với chúng tôi      X
      CONTACT US