Giải pháp phần mềm xử lý và phân tích số liệu khảo sát từ thiết bị ROV – Visual Soft

Hiện nay, có rất nhiều đơn vị đang khai thác thiết bị ROV để khảo sát các tuyến ống/công trình ngoài khơi. Công tác thăm dò và khảo sát hiện nay đã được hỗ trợ rất tốt bởi các phần mềm chuyên dụng để có thể xuất ra các báo cáo khảo sát chính xác và nhanh chóng. Trong đó, phần mềm VisualSoft là phần mềm xử lý và phân tích số liệu khảo sát từ ROV hàng đầu trên thế giới với khả năng tích hợp rộng rãi với các thiết bị ROV chuyên dụng hiện nay. 

Hợp đồng-SmartPlant 3D Vietsovpetro

Ngày 02 tháng 02 năm 2009 Công ty TNHH công nghệ Niềm Tin ký hợp đồng với Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro về việc cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm SmartPlant 3D. Dịch vụ bảo trì phần mềm bao gồm việc đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định

Hội nghị Khách hàng Intergraph Đông Nam Á năm 2008

Hàng năm, Hãng Intergraph đều tổ chức chương trình Hội nghị khách hàng thường niên cho các khách hàng trong khu vực Đông Nam Á. Trong năm 2008, Việt Nam đã được lựa chọn là nơi tổ chức chương trình Hội nghị quan trọng này.